Skip links
3d απεικόνιση του εντερικού συστήματος

Lunqa και Φλεγμονώδης Νόσος Εντέρου – Χρήσιμες πληροφορίες για το Γιατρό

H Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου, αποτελεί μια από τις συχνότερες χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις. Μάλιστα, η Ευρώπη εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως. Η βιομηχανοποίηση, η αστικοποίηση και η βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων, αποτελούν παράγοντες που έχουν αυξήσει τα ποσοστά των διεγνωσμένων περιστατικών. Εκτός από τη γενετική προδιάθεση, περιβαλλοντικές παράμετροι όπως η διατροφή, το κάπνισμα, το στρες και η χρόνια χρήση φαρμάκων, συμβάλλουν στην εκδήλωση της χρόνιας φλεγμονής.(1)

Οι διαθέσιμες φαρμακευτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στη μετάβαση και διατήρηση των περιόδων ύφεσης της νόσου, μέσω αναστολής της μαζικής φλεγμονώδους ενεργοποίησης. Πρόκειται επομένως για σχήματα διαχείρισης και όχι θεραπείας της Φλεγμονώδους Νόσο του Εντέρου. Μάλιστα, σε υψηλά ποσοστά (ακόμα και 60%) παρατηρείται απώλεια ανταπόκρισης με ανάγκη αλλαγής φαρμακευτικού σχήματος. Επιπλέον, οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις σχετίζονται με σημαντικές παρενέργειες. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι οι ασθενείς με ΙΦΝΕ να βιώνουν σημαντική ψυχοσυναισθηματική επιβάρυνση, με υψηλά ποσοστά άγχους και κατάθλιψης.  

Ως φυσικό επόμενο, η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη για συμπληρωματικές, αποτελεσματικές, και ασφαλείς προσεγγίσεις.(1-3)

Το Lunqa, περιέχει τα φλαβονοειδή Λουτεολίνη, Κουερσετίνη, και Απιγενίνη, που μπορούν να συμβάλλουν πολύπλευρα στη διαχείριση της Φλεγμονώδης Νόσου του Εντέρου. Χάρη κυρίως στις ισχυρές αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους, αποτελούν ένα φυσικό συμπληρωματικό σύμμαχο του γιατρού ενάντια στην ΙΦΝΕ. (3,4)

Χρόνια Φλεγμονή στο Έντερο

Στη χρόνια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου εκδηλώνονται σημαντικές διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και της βακτηριακής χλωρίδας. Ένας καταρράκτης αντιδράσεων που λαμβάνει χώρα, με την παραγωγή φλεγμονωδών κυττάρων και ουσιών, οδηγεί σταδιακά σε σημαντικές βλάβες στο πεπτικό σύστημα και στον εντερικό φραγμού.

Η παραγωγή αντισωμάτων που μπορεί να παρατηρείται, οδήγησε -ιδιαίτερα στο παρελθόν- στο χαρακτηρισμό τους ως αυτοάνοσα νοσήματα. Φαίνεται όμως ότι αυτά αποτελούν μάλλον ένα μέρος μιας γενικότερης διαταραχής του ανοσοποιητικού, παρά μιας ξεκάθαρης αυτοάνοσης εκδήλωσης. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η απώλεια ανοχής του οργανισμού σε ουσίες που παράγουν ορισμένα βακτήρια του εντέρου. Αποτέλεσμα είναι η υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού με την εκδήλωση φλεγμονής.

Η Ελκώδης Κολίτιδα και η Νόσος Crohn αποτελούν τις κύριες εκδηλώσεις αυτών των φλεγμονών. Αν και τα συμπτώματα είναι αρκετά κοινά μεταξύ τους, η διάκριση αφορά κυρίως στην περιοχή της φλεγμονής και ορισμένα παθολογοανατομικά στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις όμως φαίνεται ότι ενεργοποιούνται παρόμοιοι μηχανισμοί και ουσίες φλεγμονής.(3-6) Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

 • Ενεργοποίηση των υποδοχέων TLRs , και του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ.
 • Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων Τh1 και Th2. Στην περίπτωση της νόσου Crohn, κυριαρχούν τα Th1 κύτταρα, που οδηγούν μεταξύ άλλων και σε παραγωγή IFN-γ. Στην Ελκώδη Κολίτιδα ενεργοποιούνται πρωτίστως τα Th2, με αυξημένη παραγωγή διαφόρων Ιντερλευκινών.
 • Σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος των Th17 και η παραγωγή IL-17.
 • Ενεργοποίηση του βιοχημικού μονοπατιού JAK/STAT.
 • Αύξηση της iNOs (συνθάση νιτρικού οξειδίου επαγόμενη από φλεγμονή)

Lunqa: Αντιφλεγμονώδεις & και άλλες Δράσεις των Φλαβονοειδών

Τα φλαβονοειδή έχουν αναγνωριστεί ως φυσικά συστατικά που μπορούν με διάφορους τρόπους να συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου. Μπορούν να συμμετέχουν στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού, την αναστολή της φλεγμονής και την ισορροπία της βακτηριακής χλωρίδας.(3,7,8)

Το Lunqa, περιέχει τα φλαβονοειδή Λουτεολίνη, Κουερσετίνη, και Απιγενίνη. Οι φαρμακολογικές τους ιδιότητες χαρακτηρίζονται κυρίως από έντονη αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Αυτές οι φυτικές ουσίες φαίνεται ότι μπορούν να δράσουν ευεργετικά σε περιπτώσεις χρόνιων φλεγμονών του εντέρου.(3)

Άλλωστε πολλές από τις φυσικές δράσεις των φλαβονοειδών που βρίσκουμε στο Lunqa, αποτελούν μοριακούς στόχους και στη φαρμακευτική διαχείριση της ΙΦΝΕ, αφού αποτελούν κατεξοχήν παράγοντες παθογένειας

Δράσεις της Λουτεολίνης 

 • Αναστολή των JAK/STAT, NF-κΒ , NLRP3 
 • Μείωση των παραγόντων φλεγμονής TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17, COX2(3,9-11)
 • Μείωση iNOs(9,10)
 • Αύξηση Nrf2, του μεταγραφικού παράγοντα που ρυθμίζει την αντιοξειδωτική ικανότητα των κυττάρων.(12)
 • Ενδεχόμενη αύξηση της πρόσληψης καρνιτίνης μέσω του μεταφορέα  OCTN2, και συμβολή στην επαναφορά της γαστρεντερικής ομοιόστασης.(13)

Δράσεις της  Κουερσετίνης

 • Αναστολή των φλεγμονωδών μονοπατιών TLR4, NF-κΒ κ.α.(14)
 • Αναστολή προφλεγμονωδών κυτοκινών, όπως η IL-17, TNF-α, IL-6(15)
 • Μείωση του οξειδωτικού στρες μέσω αύξησης της γλουταθειόνης
 • Μείωση  iNOs (συνθάση νιτρικού οξειδίου επαγόμενη από φλεγμονή)(3,16)

Δράσεις της Απιγενίνης

 • Αναστολή των μονοπατιών STAT3/NF-κB(17)
 • Μείωση του TNF-α, αλλά και της προσταγλανδίνης PGE2.(18)
 • Μείωση ποικίλων ουσιών που προάγουν τη φλεγμονή στο έντερο, όπως οι TNF-α, IL-6, IL-8, και COX2(3)
 • Αντιοξειδωτική δράση στον εντερικό βλεννογόνο, που φαίνεται από τη μείωση του δείκτη P-MDA (μέτρηση οξειδωτικού στρες)(18))
 • Αγχολυτική και ηρεμιστική δράση (αποδίδεται σε επίδρασης στους νευροδιαβιβαστές GABA, σεροτονίνη, ντοπαμίνη)(19)

 Lunqa: Συμπληρώνει τη Διαχείριση της Εντερικής Φλεγμονής 

Οι επιστημονικές έρευνες αναδεικνύουν ολοένα και περισσότερο το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα φλαβονοειδή στην υγεία του εντέρου. Στόχος του Γιατρού είναι να βελτιώσει όσο είναι εφικτό την ποιότητα της ζωής του ασθενή που ταλαιπωρείται από την Ελκώδη Κολίτιδα ή τη νόσο Crohn, αναστέλλοντας τη φλεγμονή και παρατείνοντας τις περιόδους ύφεσης της πάθησης. 

Το Lunqa μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Τα φυσικά φλαβονοειδή που περιέχει, με τις πολύπλευρες δράσεις τους ενάντια στη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην διαχείριση της εντερικής πάθησης, αλλά και στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής διάθεσης του ασθενούς.

Πηγές

 1. Zhao M, Gönczi L, Lakatos PL, Burisch J. The Burden of Inflammatory Bowel Disease in Europe in 2020. J Crohns Colitis. 2021 Sep 25;15(9):1573-1587. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjab029.
 2. Rubin DT, Sninsky C, Siegmund B, Sans M, Hart A, Bressler B, Bouhnik Y, Armuzzi A, Afzali A. International Perspectives on Management of Inflammatory Bowel Disease: Opinion Differences and Similarities Between Patients and Physicians From the IBD GAPPS Survey. Inflamm Bowel Dis. 2021 Nov 15;27(12):1942-1953. doi: 10.1093/ibd/izab006. 
 3. Duan L, Cheng S, Li L, Liu Y, Wang D, Liu G. Natural Anti-Inflammatory Compounds as Drug Candidates for Inflammatory Bowel Disease. Front Pharmacol. 2021 Jul 14;12:684486. doi: 10.3389/fphar.2021.684486
 4. Vezza T, Rodríguez-Nogales A, Algieri F, Utrilla MP, Rodriguez-Cabezas ME, Galvez J. Flavonoids in Inflammatory Bowel Disease: A Review. Nutrients. 2016 Apr 9;8(4):211. doi: 10.3390/nu8040211. 
 5. Wen Z, Fiocchi C. Inflammatory bowel disease: autoimmune or immune-mediated pathogenesis? Clin Dev Immunol. 2004 Sep-Dec;11(3-4):195-204. doi: 10.1080/17402520400004201
 6. Lee SH, Kwon JE, Cho ML. Immunological pathogenesis of inflammatory bowel disease. Intest Res. 2018 Jan;16(1):26-42. doi: 10.5217/ir.2018.16.1.26. 
 7. Pei R, Liu X, Bolling B. Flavonoids and gut health. Curr Opin Biotechnol. 2020 Feb;61:153-159. doi: 10.1016/j.copbio.2019.12.018
 8. Hoensch HP, Weigmann B. Regulation of the intestinal immune system by flavonoids and its utility in chronic inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2018 Feb 28;24(8):877-881. doi: 10.3748/wjg.v24.i8.877.
 9. Nunes, Carla & Almeida, Leonor & Barbosa, Rui & Laranjinha, João. (2016). Luteolin suppresses the JAK/STAT pathway in a cellular model of intestinal inflammation. Food Funct.. 8. 10.1039/C6FO01529H. 
 10. Kang OH, Choi JG, Lee JH, Kwon DY. Luteolin isolated from the flowers of Lonicera japonica suppresses inflammatory mediator release by blocking NF-kappaB and MAPKs activation pathways in HMC-1 cells. Molecules. 2010 Jan 18;15(1):385-98. doi: 10.3390/molecules15010385.
 11. Lin TJ, Yin SY, Hsiao PW, Yang NS, Wang IJ. Transcriptomic analysis reveals a controlling mechanism for NLRP3 and IL-17A in dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis. Sci Rep. 2018 Oct 8;8(1):14927. doi: 10.1038/s41598-018-33204-5.
 12. Speciale A, Muscarà C, Molonia MS, Toscano G, Cimino F, Saija A. In Vitro Protective Effects of a Standardized Extract From Cynara Cardunculus L. Leaves Against TNF-α-Induced Intestinal Inflammation. Front Pharmacol. 2022 Feb 11;13:809938. doi: 10.3389/fphar.2022.809938.
 13. Li P, Wang Y, Luo J, Zeng Q, Wang M, Bai M, Zhou H, Wang J, Jiang H. Downregulation of OCTN2 by cytokines plays an important role in the progression of inflammatory bowel disease. Biochem Pharmacol. 2020 Aug;178:114115. doi: 10.1016/j.bcp.2020.114115.
 14. Bian Y, Liu P, Zhong J, Hu Y, Zhuang S, Fan K, Liu Z. Quercetin Attenuates Adhesion Molecule Expression in Intestinal Microvascular Endothelial Cells by Modulating Multiple Pathways. Dig Dis Sci. 2018 Dec;63(12):3297-3304. doi: 10.1007/s10620-018-5221-2.
 15. Lin R, Piao M, Song Y. Dietary Quercetin Increases Colonic Microbial Diversity and Attenuates Colitis Severity in Citrobacter rodentium-Infected Mice. Front Microbiol. 2019 May 16;10:1092. doi: 10.3389/fmicb.2019.01092.
 16. Dong Y, Hou Q, Lei J, Wolf PG, Ayansola H, Zhang B. Quercetin Alleviates Intestinal Oxidative Damage Induced by H2O2 via Modulation of GSH: In Vitro Screening and In Vivo Evaluation in a Colitis Model of Mice. ACS Omega. 2020;5(14):8334-8346. Published 2020 Apr 2. doi:10.1021/acsomega.0c00804.
 17. Ai XY, Qin Y, Liu HJ, et al. Apigenin inhibits colonic inflammation and tumorigenesis by suppressing STAT3-NF-κB signaling. Oncotarget. 2017;8(59):100216-100226. Published 2017 Oct 27. doi:10.18632/oncotarget.22145.
 18. Ganjare AB, Nirmal SA, Patil AN. Use of apigenin from Cordia dichotoma in the treatment of colitis. Fitoterapia. 2011 Oct;82(7):1052-6. doi: 10.1016/j.fitote.2011.06.008.
 19. Salehi B, Venditti A, Sharifi-Rad M, et al. The Therapeutic Potential of Apigenin. Int J Mol Sci. 2019;20(6):1305. Published 2019 Mar 15. doi:10.3390/ijms20061305.