Skip links

Κυτταρική Αντιγήρανση: Πώς συμβάλλουν τα φλαβονοειδή του Lunqa;

Η καλή υγεία και μακροβιότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις ανάγκες του ανθρώπου. Εξού και η αέναη προσπάθεια της επιστήμης να κατανοήσει τα αίτια και τους παράγοντες που εμπλέκονται στο φαινόμενο της γήρανσης. Είναι αυτονόητο ότι η κατάκτηση αυτής της γνώσης αποτελεί το “κλειδί” για την ευεξία, την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με την αυξημένη ηλικία.

Στη “μάχη” μας με το χρόνο και τη γήρανση που φυσιολογικά επιφέρει, τα φλαβονοειδή του Lunqa είναι ο φυσικός και πολύτιμος σύμμαχός μας. Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη, μπορούν να αναστείλουν σημαντικούς παράγοντες της κυτταρικής γήρανσης,  και να συμβάλλουν στην ευεξία, σωματική και πνευματική

Η πορεία προς τη Γήρανση: Αίτια και Μηχανισμοί

Η γήρανση είναι μια φυσιολογική διαδικασία που εξελίσσεται προοδευτικά στο πέρασμα του χρόνου. Ξεκινάει από το επίπεδο των κυττάρων και σταδιακά επιφέρει τη μείωση της φυσικής και πνευματικής λειτουργικότητας.

Στην ενεργοποίηση της κυτταρικής γήρανσης, σημαντικό ρόλο παίζει το οξειδωτικό στρες. Η αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών μπορεί να προκύπτει από ενδογενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα διαταραχές στα μεταβολικά οργανίδια των κυττάρων που λέγονται μιτοχόνδρια. Εξωγενείς  παράγοντες που συμβάλλουν στο οξειδωτικό στρες, είναι οι περιβαλλοντικές τοξίνες που μπορεί να προέρχονται από μια πληθώρα πηγών, όπως η διατροφή, το κάπνισμα, η υπεριώδης ακτινοβολία, κ.α.

Για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες, τα κύτταρα διαθέτουν ποικίλους μηχανισμούς άμυνας, όπως τα αντιοξειδωτικά ένζυμα και οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης των βλαβών που προκαλεί. Όμως, φαίνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου, μειώνεται αυτή τους η ικανότητα. Αποτέλεσμα είναι η συσσώρευση βλαβών σε θεμελιώδους λειτουργικής σημασίας μόρια των κυττάρων, όπως το DNA, οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια. Και προοδευτικά τα κύτταρα μπαίνουν σε μια κατάσταση γήρανσης (senescence). Παύουν να διαιρούνται, ενώ αποκτούν ορισμένα νέα μορφολογικά  χαρακτηριστικά και λειτουργίες, που περιγράφονται ως Senescence Associated Secretion Phenotypes (SASP). Αυτός ο όρος αναφέρεται σε μια ποικιλία βλαβερών ουσιών που εκκρίνουν τα γερασμένα (senescent) κύτταρα, μεταξύ των οποίων φλεγμονώδεις παράγοντες. Αποτέλεσμα είναι να ενεργοποιείται μια ήπιου βαθμού φλεγμονή (inflammaging), που εξελίσσεται σε βάθος χρόνου, προάγοντας τη γήρανση και μείωση της λειτουργικότητας των οργανικών συστημάτων, από το δέρμα ως το νευρικό σύστημα. (1-7)

Αναστολή της Κυτταρικής Γήρανσης – H Συμβολή του Lunqa

Οι μελέτες που γίνονται παγκοσμίως, δείχνουν ότι η μακροβιότητα συγκεκριμένων πληθυσμών (blue zones) σχετίζεται με κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο ζωής:  Η διατροφή όπου πρωταγωνιστούν φυτικής προέλευσης τρόφιμα, η φυσική άσκηση, οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνήθειες εν γένει  που προάγουν την ευεξία. Παράγοντες που φαίνεται ότι συμβάλλουν στη μείωση του οξειδωτικού στρες, και κατ’επέκταση στην αναστολή των μηχανισμών της γήρανσης.(3,5)

Καθώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε το γενετικό μας υπόβαθρο που επηρεάζει εν μέρει το ρυθμό γήρανσης, οι επιλογές στον τρόπο ζωής μας αποκτούν ύψιστη σημασία

Το Lunqa έρχεται να συμπληρώσει αυτές τις φυσικές επιλογές. Τα φλαβονοειδή που περιέχει, Λουτεολίνη, Κουερσετίνη και Απιγενίνη, εμφανίζουν ένα εύρος φαρμακολογικών ιδιοτήτων που επιδρούν ανασταλτικά στους μηχανισμούς κυτταρικής γήρανσης.

Αυτά τα φυσικά συστατικά εμφανίζουν ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις  δράσεις. Χάρη σε αυτές, μπορούν να αναστείλουν το σχετιζόμενο με τη γήρανση οξειδωτικό στρες και το μικροπεριβάλλον της φλεγμονής, το οποίο δημιουργούν τα γερασμένα κύτταρα

Συγκεκριμένα, τα φλαβονοειδή του Lunqa συμβάλλουν στην αναστολή του φαινότυπου SASP των γερασμένων κυττάρων μέσω(8-12):

 • Ενεργοποίησης των ενδογενών αντιοξειδωτικών μηχανισμών των κυττάρων. Ένα από τα εμπλεκόμενα μονοπάτια, αφορά στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2, ο οποίος προάγει την έκφραση των γονιδίων για παραγωγή αντιοξειδωτικών ενζύμων.
 • Αναστολής NF-κΒ και NLRP3 (inflammasome): πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται από τα γερασμένα κύτταρα και προάγουν την ήπιου βαθμού φλεγμονή. Κατ’επέκταση φαίνεται τα φλαβονοειδή που περιέχει το Lunqa, μπορούν να μειώσουν τους φλεγμονώδεις παράγοντες που εκκρίνονται στην κυτταρική γήρανση, όπως οι κυτοκίνες  TNF-α, IL-1β, IL-6.
 • Επίδρασης στις πρωτεΐνες SIRT (sirtuins-σιρτουίνες). Πρόκειται για ομάδα πρωτεινών που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην αναστολή του φαινότυπου SASP των γερασμένων κυττάρων. Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η αυξημένη παραγωγή τους προστατεύει από το οξειδωτικό στρες και τις βλάβες που αυτό προκαλεί.

Συμβουλή Whisper

Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας σε ό,τι κι αν κάνουμε, είναι η αφοσίωσή μας. Για αυτό δημιουργήσαμε τη δυνατότητα συνδρομής χωρίς δέσμευση. Για καλύτερα αποτελέσματα και σύγχρονη αγοραστική εμπειρία.

Πηγές

 1. Finkel T, Holbrook NJ. Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing. Nature. 2000 Nov 9;408(6809):239-47. doi: 10.1038/35041687. 
 2. Bektas A, Schurman SH, Sen R, Ferrucci L. Aging, inflammation and the environment. Exp Gerontol. 2018 May;105:10-18. doi: 10.1016/j.exger.2017.12.015. 
 3. Campisi, J., Kapahi, P., Lithgow, G.J. et al. From discoveries in ageing research to therapeutics for healthy ageing. Nature 571, 183–192 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1365-2
 4. Lavretsky H, Newhouse PA. Stress, inflammation, and aging. Am J Geriatr Psychiatry. 2012;20(9):729-733. doi:10.1097/JGP.0b013e31826573cf
 5. Vatner SF, Zhang J, Oydanich M, Berkman T, Naftalovich R, Vatner DE. Healthful aging mediated by inhibition of oxidative stress. Ageing Res Rev. 2020 Dec;64:101194. doi: 10.1016/j.arr.2020.101194. 
 6. Kumari R, Jat P. Mechanisms of Cellular Senescence: Cell Cycle Arrest and Senescence Associated Secretory Phenotype. Front Cell Dev Biol. 2021 Mar 29;9:645593. doi: 10.3389/fcell.2021.645593.
 7. Roger L, Tomas F, Gire V. Mechanisms and Regulation of Cellular Senescence. Int J Mol Sci. 2021 Dec 6;22(23):13173. doi: 10.3390/ijms222313173. 
 8. Lim H, Min DS, Park H, Kim HP. Flavonoids interfere with NLRP3 inflammasome activation. Toxicol Appl Pharmacol. 2018 Sep 15;355:93-102. doi: 10.1016/j.taap.2018.06.022.
 9. Lim H, Heo MY, Kim HP. Flavonoids: Broad Spectrum Agents on Chronic Inflammation. Biomol Ther (Seoul). 2019 May 1;27(3):241-253. doi: 10.4062/biomolther.2019.034. 
 10. Akter R, Afrose A, Rahman MR, Chowdhury R, Nirzhor SSR, Khan RI, Kabir MT. A Comprehensive Analysis into the Therapeutic Application of Natural Products as SIRT6 Modulators in Alzheimer’s Disease, Aging, Cancer, Inflammation, and Diabetes. Int J Mol Sci. 2021 Apr 17;22(8):4180. doi: 10.3390/ijms22084180.
 11. Domaszewska-Szostek A, Puzianowska-Kuźnicka M, Kuryłowicz A. Flavonoids in Skin Senescence Prevention and Treatment. Int J Mol Sci. 2021 Jun 25;22(13):6814. doi: 10.3390/ijms22136814. PMID: 34201952; PMCID: PMC8267725.
 12. Fan X, Fan Z, Yang Z, Huang T, Tong Y, Yang D, Mao X, Yang M. Flavonoids-Natural Gifts to Promote Health and Longevity. Int J Mol Sci. 2022 Feb 16;23(4):2176. doi: 10.3390/ijms23042176.