Skip links
Καρκινικά κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος

Οι Αντικαρκινικές Ιδιότητες των Φλαβονοειδών του Lunqa

Ο οργανισμός μας δίνει μια καθημερινή μάχη για να αποφύγει τον μετασχηματισμό των υγιών κυττάρων σε καρκινικά. Στις περιπτώσεις που δεν το καταφέρνει, και εφόσον συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, τότε πιθανόν να έχουμε την λεγόμενη καρκινογένεση. Πρόκειται για μια μάζα καρκινικών κυττάρων, που σταδιακά μπορεί να γίνει απειλητική για την υγεία μας. 

Η επιστήμη καταβάλλει εδώ και δεκαετίες εργώδεις προσπάθειες να κατανοήσει με λεπτομέρεια τις αιτίες και τους μηχανισμούς που οδηγούν στην καρκινογένεση. Όπως και με κάθε πρόβλημα, γνωρίζοντας την αιτία και τον τρόπο που προκύπτει, ερχόμαστε ένα βήμα και πιο κοντά στην επίλυση του. Αν και έχει σημειωθεί εξαιρετική πρόοδος στις θεραπευτικές προσεγγίσεις, εν τούτοις παραμένει η ανάγκη για πιο στοχευμένες, ασφαλέστερες και λιγότερο τοξικές παρεμβάσεις.(1,2)

Το Lunqa, με τα φλαβονοειδή που περιέχει έρχεται να συμβάλλει με ένα φυσικό τρόπο σε αυτή την προσπάθεια, ως συμπληρωματική προσέγγιση στο θεραπευτικό σχήμα. Η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη, μπορούν σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, να βοηθήσουν με τις πολύπλευρες φαρμακολογικές τους δράσεις στην διαχείριση του προβλήματος.(3-7)

Καρκινογένεση: Ανεξέλεγκτος Κυτταρικός Πολλαπλασιασμός

Ο γενικός όρος καρκίνος, περιλαμβάνει 100 και πλέον ασθένειες, με διαφορετική παθογένεια και εκδήλωση, που όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: προκύπτουν από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων μας. 

Όλες οι λειτουργίες του οργανισμού μας βασίζονται στο σύνολο των τρισεκατομμυρίων και πλέον κυττάρων που απαρτίζουν τους ιστούς και τα όργανα. Μια από τις θεμελιώδεις λειτουργίες για την επιβίωσή μας, είναι  η κυτταρική διαίρεση. Μια διαδικασία, που ρυθμίζεται από περίπλοκους μοριακούς μηχανισμούς.

Η μετατροπή των υγιών κυττάρων σε καρκινικά οφείλεται σε πλήθος παραγόντων. Απαιτεί τη σταδιακή συσσώρευση μεταλλάξεων (αλλαγών) στο DNA, σε γονίδια που ρυθμίζουν την ενεργοποίηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ή σε εκείνα που ρυθμίζουν την καταστολή του. Αποτέλεσμα είναι το κύτταρο να χάνει την ικανότητα ελέγχου της κυτταρικής διαίρεσης.

Όμως τα κύτταρα διαθέτουν επιπρόσθετους μηχανισμούς προστασίας. Το DNA μας έχει την ικανότητα να διορθώνει τυχόν λάθη που συνέβησαν κατά την κυτταρική διαίρεση. Επίσης, αν αναγνωρίσει ότι έχει υποστεί σημαντικές βλάβες ή διαταραχές στη ρύθμιση των λειτουργιών του, τότε προκαλείται προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Μια διαδικασία που ονομάζεται απόπτωση και βοηθάει στη μειωμένη βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων

Τα καρκινικά κύτταρα που δημιουργούν τελικά τις καρκινικές μάζες (όγκους) προκύπτουν από συσσώρευση διαταραχών στους παραπάνω μηχανισμούς. Εκτός από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να μεταναστεύσουν σε γειτονικούς ιστούς, δημιουργώντας νέες μάζες, τις λεγόμενες μεταστάσεις.(1,2)

Πολύπλευρες Αντικαρκινικές Δράσεις των Φλαβονοειδών του Lunqa

Βασιζόμενοι στην παθογένεια του καρκίνου που περιγράψαμε, στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι να μπορέσουν να αναστείλουν τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό αλλά και τη μετάσταση.

Σύμφωνα με τις εργαστηριακές μελέτες (in vitro, in vivo), τα φυσικά φλαβονοειδή που περιέχει το Lunqa, μπορούν να βοηθήσουν με ποικίλους τρόπους.

Η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη, φαίνεται ότι μπορούν να συμβάλλουν στη

  • ρύθμιση της κυτταρικής διαίρεσης (αναστολή του ανεξέλεγκτου κυτταρικού πολλαπλασιασμού): ενεργοποίηση p53, αναστολή PI3k/Akt, MAPKs.
  • μειωμένη βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων με πρόκληση απόπτωσης: ενεργοποίηση p53, Κασπάσες, Bax, JNK.
  • αναστολή της αγγειογένεσης που είναι κρίσιμη για την εξέλιξη της καρκινικής μάζας σε όγκο και της μετάστασης: αναστολή VEGF, MMPs, PI3k/Akt/mTOR.

Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα φλαβονοειδή μπορούν να επιδράσουν σε ποικίλα μοριακά μονοπάτια. Να επηρεάσουν δηλαδή (αναστέλλοντας ή επάγοντας) την έκφραση γονιδίων και την αλληλεπίδραση πρωτεϊνών που έχουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση και τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων. (3-7)

Lunqa: Φυσικές Ανασταλτικές Δράσεις στα Καρκινικά Κύτταρα

Ο καρκίνος παραμένει ένα από τα πλέον περίπλοκα και συχνά δυσεπίλυτα θέματα υγείας. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποκαλύψει μέχρι σήμερα ένα ευρύ φάσμα μοριακών μηχανισμών που συμμετέχουν στην καρκινογένεση. Πληροφορίες που είναι πολύτιμες για τις στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τα εργαστηριακά στοιχεία (in vitro, in vivo), τα φυσικά συστατικά του Lunqa, είναι πολλά υποσχόμενα, για τον συμπληρωματικό ρόλο που θα μπορούσαν να έχουν στο εκάστοτε θεραπευτικό σχήμα. 

Πηγές

  1. National Institutes of Health (US); Biological Sciences Curriculum Study. NIH Curriculum Supplement Series [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health (US); 2007. Understanding Cancer. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK20362/
  2. Wiman KG, Zhivotovsky B. Understanding cell cycle and cell death regulation provides novel weapons against human diseases. J Intern Med. 2017 May;281(5):483-495. doi: 10.1111/joim.12609.
  3. Lin Y, Shi R, Wang X, Shen HM. Luteolin, a flavonoid with potential for cancer prevention and therapy. Curr Cancer Drug Targets. 2008 Nov;8(7):634-46. doi: 10.2174/156800908786241050.
  4. Imran M, Rauf A, Abu-Izneid T, Nadeem M, Shariati MA, Khan IA, Imran A, Orhan IE, Rizwan M, Atif M, Gondal TA, Mubarak MS. Luteolin, a flavonoid, as an anticancer agent: A review. Biomed Pharmacother. 2019 Apr;112:108612. doi: 10.1016/j.biopha.2019.108612. 
  5. Reyes-Farias M, Carrasco-Pozo C. The Anti-Cancer Effect of Quercetin: Molecular Implications in Cancer Metabolism. Int J Mol Sci. 2019 Jun 28;20(13):3177. doi: 10.3390/ijms20133177. 
  6. Tang SM, Deng XT, Zhou J, Li QP, Ge XX, Miao L. Pharmacological basis and new insights of quercetin action in respect to its anti-cancer effects. Biomed Pharmacother. 2020 Jan;121:109604. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109604. 
  7. Singh D, Khan MA, Siddique HR. Apigenin, A Plant Flavone Playing Noble Roles in Cancer Prevention Via Modulation of Key Cell Signaling Networks. Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2019;14(4):298-311. doi: 10.2174/1574892814666191026095728.