Skip links
Φθορίζοντα μόρια κυτοκινών TNF-α IL-6 IL-6 IL-8

Lunqa & Δράσεις σε Παράγοντες Φλεγμονής

Μια από τις περίπλοκες διαδικασίες που επιτελεί ο οργανισμός είναι η φλεγμονή. Η επιτυχημένη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος σε κάποιο παθογόνο μικρόβιο ή βλάβη απαιτεί τη συντονισμένη επικοινωνία πολυάριθμων κυττάρων. Αυτό εξασφαλίζεται από τις δράσεις μοριακών ουσιών (σηματοδότες), που μεταφέρουν μηνύματα από κύτταρο σε κύτταρο. Επίσης, σημαντική είναι και η δράση ενζύμων που οδηγούν σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις. 

Στις περιπτώσεις όμως των φλεγμονωδών παθήσεων, μιλάμε για μια παθολογική και διαρκή ενεργοποίηση αυτών των παραγόντων φλεγμονής. Επομένως, οι μοριακοί σηματοδότες και τα ένζυμα που συμμετέχουν στη φλεγμονή,  αποτελούν τους πλέον υποσχόμενους στόχους, όταν αναζητούμε τρόπους αναστολής των χρόνιων φλεγμονών.(1-5)

Τα φλαβονοειδή του Lunqa, Λουτεολίνη, Κουερσετίνη και Απιγενίνη, δείχνουν έντονες φαρμακολογικές στην αναστολή δράσης των φλεγμονωδών παραγόντων

Ας μελετήσουμε ορισμένους από τους πιο χαρακτηριστικούς τους στόχους σε μοριακό επίπεδο.

 • Κυτοκίνες: Σημαντική κατηγορία ουσιών που εξασφαλίζουν τη σηματοδότηση στη φλεγμονή. Ο όρος που αποδόθηκε από τον Stanley Cohen το 1974, προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις κύτταρο και κίνηση. Αντικατοπτρίζει την μετακίνηση των ουσιών από κύτταρο σε κύτταρο για τη μετάδοση σημάτων.(1)
 • Ένζυμο COX-2: Ένας άλλος τύπος ουσιών που συμμετέχουν στις αντιδράσεις της φλεγμονής είναι οι προσταγλανδίνες (PGs). Μεταξύ αυτών, η PGE2 είναι η κυρίαρχη προσταγλανδίνη που προκαλεί τα συμπτώματα φλεγμονής. Η παραγωγή της οφείλεται κυρίως στο ένζυμο COX-2 (κυκλοοξυγενάση-2).(3)
 • Ένζυμο iNOS: πρόκειται για το ένζυμο σύνθεσης του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), που είναι ακόμα ένας μοριακός σηματοδότης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το ενδοθηλιακό ΝΟ (eNO) εξασφαλίζει την αγγειοδιαστολή στο καρδιαγγειακό σύστημα. Στο νευρικό σύστημα, λειτουργεί ως νευροδιαβιβαστής, δηλαδή μεταδίδει σήματα στα νευρικά κύτταρα. Όμως, σε περίπτωση φλεγμονής, εξαιτίας υπερπαραγωγής ΝΟ από το ένζυμο iNOS, προάγει τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις.(4)

Η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη, σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες, παρουσιάζουν ανασταλτικές ιδιότητες σε αυτούς τους παράγοντες. Ενδεικτικά, φαίνεται ότι μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα παραγωγής, των κυτοκινών,  IL-1β, IL-6, TNF-α, του NO, μέσω αναστολής του iNOS, και του COX2

Ένας από τους μηχανισμούς δράσης τους έγκειται στη ρύθμιση των πρωτεϊνών (μεταγραφικών παραγόντων), όπως ο NF-κΒ, που ενεργοποιούν την έκφραση γονιδίων για την παραγωγή αυτών των παραγόντων φλεγμονής.(5-9)

Αυτοί οι παράγοντες, όχι μόνο προάγουν τη φλεγμονή, αλλά εντείνουν και την παραγωγή ελεύθερων ριζών. Οδηγούμαστε τελικά σε ένα κατά κάποιο τρόπο φαύλο κύκλο μεταξύ οξειδωτικού στρες και φλεγμονώδους κατάστασης.(10) Τα φυσικά φλαβονοειδή που περιέχει το Lunqa μπορούν να δράσουν ανασταλτικά, με διττό τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.

Lunqa: Φλαβονοειδή με Πολλαπλή Μοριακή Στόχευση

Τα φυσικά φλαβονοειδή που περιέχει το Lunqa επιδεικνύουν έντονες φαρμακολογικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές. Όπως είδαμε επιγραμματικά, μπορούν να έχουν ανασταλτική δράση σε σημαντικούς μοριακούς σηματοδότες και ένζυμα που προάγουν τη φλεγμονή. Όταν μελετάμε τις πιο εξειδικευμένες δράσεις τους σε συγκεκριμένες παθήσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται πραγματικά για φυσικές ουσίες με πολλαπλές και ολιστικές δράσεις στον οργανισμό.

Πηγές

 1. Zhang JM, An J. Cytokines, inflammation, and pain. Int Anesthesiol Clin. 2007;45(2):27-37. doi:10.1097/AIA.0b013e318034194e
 2. Koelman L, Pivovarova-Ramich O, Pfeiffer AFH, Grune T, Aleksandrova K. Cytokines for evaluation of chronic inflammatory status in ageing research: reliability and phenotypic characterisation. Immun Ageing. 2019 May 21;16:11. doi: 10.1186/s12979-019-0151-1. 
 3. Zhiran Ju, Menglan Li, Junde Xu, Daniel C. Howell, Zhiyun Li, Fen-Er Chen. Recent development on COX-2 inhibitors as promising anti-inflammatory agents: The past 10 years. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2022. ISSN 2211-3835, https://doi.org/10.1016/j.apsb.2022.01.002
 4. Sharma JN, Al-Omran A, Parvathy SS. Role of nitric oxide in inflammatory diseases. Inflammopharmacology. 2007 Dec;15(6):252-9. doi: 10.1007/s10787-007-0013-x.
 5. Shukla, Rajesh & Pandey, Vikas & Vadnere, Gautam & Lodhi, Santram. (2019). Role of Flavonoids in Management of Inflammatory Disorders. 10.1016/B978-0-12-813820-5.00018-0. 
 6. Lim H, Heo MY, Kim HP. Flavonoids: Broad Spectrum Agents on Chronic Inflammation. Biomol Ther (Seoul). 2019 May 1;27(3):241-253. doi: 10.4062/biomolther.2019.034. 
 7. Aziz N, Kim MY, Cho JY. Anti-inflammatory effects of luteolin: A review of in vitro, in vivo, and in silico studies. J Ethnopharmacol. 2018 Oct 28;225:342-358. doi: 10.1016/j.jep.2018.05.019.
 8. Li Y, Yao J, Han C, et al. Quercetin, Inflammation and Immunity. Nutrients. 2016;8(3):167. Published 2016 Mar 15. doi:10.3390/nu8030167
 9. Salehi B, Venditti A, Sharifi-Rad M, et al. The Therapeutic Potential of Apigenin. Int J Mol Sci. 2019;20(6):1305. Published 2019 Mar 15. doi:10.3390/ijms20061305
 10. Biswas SK. Does the Interdependence between Oxidative Stress and Inflammation Explain the Antioxidant Paradox?. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:5698931. doi:10.1155/2016/5698931