Skip links
Επιστήμονας αναλύει στο εργαστήριο φυτικές ουσίες

Lunqa: Αντιοξειδωτικά Φλαβονοειδή στις Χρόνιες Φλεγμονές

Οι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, τα αυτοάνοσα και οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, χαρακτηρίζονται από έντονο οξειδωτικό στρες. Μια κατάσταση για την οποία είναι καλό να ενημερωθούμε, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία μας.(1) Εξίσου χρήσιμο είναι να γνωρίσουμε τα φυσικά φλαβονοειδή του Lunqa και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν, χάρη στις έντονες αντιοξειδωτικές τους δράσεις.

Οξειδωτικό Στρες & Φλεγμονώδεις Παθήσεις

Τα κύτταρά μας, παράγουν συνεχώς ελεύθερες ρίζες ως παραπροϊόντα των φυσιολογικών τους λειτουργιών. Ελεύθερες ρίζες όμως προκύπτουν και ως αποτέλεσμα μεταβολισμού ουσιών που εισέρχονται στον οργανισμό μας από το περιβάλλον: περιβαλλοντικοί ρύποι, τοξίνες, φάρμακα, καπνός του τσιγάρου, κ.α.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι άτομα ή μόρια που έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια.  Είναι ιδιαίτερα δραστικές, καθώς μπορούν εύκολα να αντιδράσουν με ουσίες σημαντικές για την επιβίωση των κυττάρων, βλάπτοντας τη λειτουργία τους. 

Όμως τα κύτταρα δεν είναι έρμαια αυτών των ουσιών. Διαθέτουν τους λεγόμενους ενδογενείς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς. Πρόκειται για ένζυμα ή άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες που εξουδετερώνουν τη δραστικότητα των ελεύθερων ριζών. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο οργανισμός μας βρίσκεται σε μια ισορροπία μεταξύ παραγωγής και απομάκρυνσης των ελεύθερων ριζών. 

Το πρόβλημα έγκειται όταν έχουμε υπερπαραγωγή ελεύθερων ριζών. Ως αποτέλεσμα της ανισορροπίας, το κύτταρο εισέρχεται σε μια κατάσταση έντονου στρες με σκοπό να αποκαταστήσει την ισορροπία. Στην περίπτωση του διαρκούς οξειδωτικού στρες, μπορεί να προκληθούν σημαντικές βλάβες στα κύτταρα και κατ’επέκταση στους ιστούς. 

Μάλιστα, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, φαίνεται πως υπάρχει μια αμφίδρομη συσχέτιση του οξειδωτικού στρες με τη φλεγμονή. Οι συσσωρευμένες ελεύθερες ρίζες μπορούν να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση της φλεγμονής. Όμως, και οι χρόνιες φλεγμονές προκαλούν έντονο οξειδωτικό στρες.

Καρδιαγγειακή νόσος, Μεταβολικό Σύνδρομο, Αυτοάνοσα νοσήματα, Νευροεκφυλιστικές παθήσεις, και άλλες χρόνιες νόσοι,  χαρακτηρίζονται από υπερβολική συσσώρευση ελεύθερων ριζών.(1-4)

Τα Φλαβονοειδή του Lunqa Ενάντια στο Οξειδωτικό Στρες

Το 1985 εισήχθει για πρώτη φορά στην επιστήμη της Βιολογίας, ο όρος οξειδωτικό στρες.(2) Μέχρι και σήμερα, οι επιστήμονες μελετούν τις πολύπλευρες επιπτώσεις του στη υγεία μας. Ταυτόχρονα όμως ερευνούν και τους τρόπους αντιμετώπισής του, και ενίσχυσης της αντιοξειδωτικής μας ικανότητας.

Τα φλαβονοειδή είναι φυσικές ουσίες που συναντάμε σε αφθονία στα φυτά, στα φρούτα, και στους καρπούς τους. Χάρη στις ποικίλες ευεργετικές ιδιότητες που έχουν για την υγεία μας, βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η μελέτη τους ως μια αποτελεσματική και φυσική προσέγγιση ενάντια στο οξειδωτικό στρες

Η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη, είναι ορισμένα από τα πλέον μελετημένα φλαβονοειδή. Όπως δείχνουν τα επιστημονικά στοιχεία, μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό μας να ανταπεξέλθει πιο αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών. Ιδιαίτερα μάλιστα στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση.

Το Lunqa σχεδιάστηκε με βάση τις έντονες αντιοξειδωτικές ιδιότητες αυτών των φλαβονοειδών. Τα φυσικά συστατικά του Lunqa, μπορούν να συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών. Είτε άμεσα εξουδετερώνοντας τη δραστικότητα τους, είτε έμμεσα, ενεργοποιώντας ποικίλους ενδογενείς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς των κυττάρων.(5,6,7)

Συγκεκριμένα, η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη,  μπορούν να ενεργοποιήσουν την αύξηση των ενζύμων SOD (superoxide dismutase), CAT (catalase), GPx (glutathione peroxidase), αλλά και της γλουταθειόνης. Ουσίες με εξέχουσα σημασία στην αντιοξειδωτική ικανότητα των κυττάρων. Επίσης, συμβάλλουν στην αναστολή της σύνθεσης του νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), μιας ουσίας που όταν συσσωρεύεται προκαλεί οξειδωτικό στρες. Τα φλαβονοειδή του Lunqa, μπορούν ακόμα να ρυθμίσουν την έκφραση παραγόντων που ενεργοποιούνται ως αποτέλεσμα του οξειδωτικού στρες, όπως για παράδειγμα γονίδια που προάγουν τη φλεγμονή (π.χ. μέσω αναστολής του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ).(6,8,9,10)

Lunqa: Φυσικές & Αντιοξειδωτικές Δράσεις Στις Φλεγμονώδεις Παθήσεις

Το οξειδωτικό στρες αποτελεί κοινό παρανομαστή στις χρόνιες φλεγμονές. Τα φλαβονοειδή του Lunqa, είναι η απάντηση στην συσσώρευση των ελεύθερων ριζών. Η Λουτεολίνη, η Κουερσετίνη και η Απιγενίνη, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της αντιοξειδωτικής μας ικανότητας. Ως αποτέλεσμα μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην περίπτωση χρόνιων φλεγμονών, αυτοάνοσων νοσημάτων και νευροεκφυλιστικών παθήσεων. 

Πηγές

  1. Liguori I, Russo G, Curcio F, et al. Oxidative stress, aging, and diseases. Clin Interv Aging. 2018;13:757-772. Published 2018 Apr 26. doi:10.2147/CIA.S158513
  2. Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biol. 2015;4:180-3. doi: 10.1016/j.redox.2015.01.002.
  3. Khansari N, Shakiba Y, Mahmoudi M. Chronic inflammation and oxidative stress as a major cause of age-related diseases and cancer. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2009 Jan;3(1):73-80. doi: 10.2174/187221309787158371.
  4. Wójcik, Piotr et al. Oxidative Stress and Lipid Mediators Modulate Immune Cell Functions in Autoimmune Diseases. International journal of molecular sciences vol. 22,2 723. 13 Jan. 2021, doi:10.3390/ijms22020723
  5. Dias MC, Pinto DCGA, Silva AMS. Plant Flavonoids: Chemical Characteristics and Biological Activity. Molecules. 2021;26(17):5377. Published 2021 Sep 4. doi:10.3390/molecules26175377
  6. Procházková D, Boušová I, Wilhelmová N. Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids. Fitoterapia. 2011 Jun;82(4):513-23. doi: 10.1016/j.fitote.2011.01.018. 
  7. Speisky H, Shahidi F, Costa de Camargo A, Fuentes J. Revisiting the Oxidation of Flavonoids: Loss, Conservation or Enhancement of Their Antioxidant Properties. Antioxidants (Basel). 2022 Jan 7;11(1):133. doi: 10.3390/antiox11010133. 
  8. Seelinger G, et. al. Anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-allergic activities of luteolin. Planta Med. 2008 Nov;74(14):1667-77. doi: 10.1055/s-0028-1088314
  9. Xu D, et. al. Antioxidant Activities of Quercetin and Its Complexes for Medicinal Application. Molecules. 2019 Mar 21;24(6):1123. doi: 10.3390/molecules24061123
  10. Fahad A., et al.. (2017). Health Functionality of Apigenin: A Review. International Journal of Food Properties. 20:6, 1197-1238. doi: 10.1080/10942912.2016.1207188