Skip links
Ιστός που έχει φλεγμονή χρωματισμένος με κόκκινο χρώμα

Lunqa: Αντιφλεγμονώδεις Δράσεις για τις Χρόνιες Φλεγμονώδεις Παθήσεις

Ένα από τα διαχρονικά θέματα με τα οποία ασχολείται η Ιατρική επιστήμη αφορά στις χρόνιες φλεγμονές. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας: Καρδιαγγειακά, Διαβήτης, αυτοάνοσα όπως η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και η Πολλαπλή Σκλήρυνση, Νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η Νόσος Alzheimer και το Parkinson. Παθήσεις τόσο διαφορετικές στην συμπτωματολογία, που όμως όταν τις εξετάσουμε πιο βαθιά,  μοιράζονται ένα παρόμοιο μηχανισμό: τη χρόνια φλεγμονή. 

Η αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων αποτελεί μέχρι και σήμερα μια πραγματική πρόκληση. Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στα φαρμακευτικά μέσα για την αντιμετώπιση τους, πολλές φορές αυτά δεν επαρκούν. Επίσης, η μακροχρόνια χρήση τους σχετίζεται συχνά με σημαντικές παρενέργειες.(1,2,3)

Το Lunqa, είναι ένα καινοτόμο διατροφικό συμπλήρωμα, που ολοκληρώνει με φυσικό και ολιστικό τρόπο, τη διαχείριση των χρόνιων φλεγμονών. Τα φυσικά φλαβονοειδή, Λουτεολίνη, Κουερσετίνη, Απιγενίνη, που περιέχει, μπορούν να συμβάλλουν πολύπλευρα στην αναστολή των φλεγμονών και κατά συνέπεια στη βελτίωση των συμπτωμάτων. 

Χρόνια Φλεγμονή – Ο Κοινός Παρονομαστής του Προβλήματος

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο οργανισμός μας διαθέτει ένα περίπλοκο δίκτυο ουσιών και κυττάρων, τα οποία δρουν ενάντια σε οτιδήποτε απειλεί να βλάψει την φυσιολογική του λειτουργία. Πρόκειται για φυσικούς μηχανισμούς άμυνας της οξείας φλεγμονής που διακρίνονται σε εκείνους που διεγείρονται από:

  •  παθογόνο μικρόβιο (σχετιζόμενα με παθογόνα μοριακά μοτίβα / PAMPs)
  • βλάβη σε ιστούς (όπως ένα τραυματισμό) ή σε κυτταρικό επίπεδο  (σχετιζόμενα με βλάβες μοριακά μοτίβα / DAMPs)

Αφού το ανοσοποιητικό σύστημα αντιμετωπίσει επιτυχώς την απειλή και αποκαταστήσει τη βλάβη, θα πρέπει να επέλθει λύση (resolution) της φλεγμονής.  

Στην περίπτωση όμως της χρόνιας φλεγμονής, έχουμε μια διαρκή ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, που οφείλεται συνήθως σε ένα αρχικό ερέθισμα βλάβης (DAMP).  Το αποτέλεσμα είναι μια ήπιου βαθμού μεν, αλλά επίμονη φλεγμονώδη κατάσταση, που οδηγεί τελικά σε σημαντικές βλάβες, διαφορετικές ανάλογα με το οργανικό σύστημα που προσβάλλει. Εκτός από τους μηχανισμούς και τις ουσίες του ανοσοποιητικού, το οξειδωτικό στρες φαίνεται επίσης να συμμετέχει στις βλαβερές επιδράσεις της χρόνιας φλεγμονής.(1,2)

Lunqa – Φυσικές Αντιφλεγμονώδεις Δράσεις 

Το πρόβλημα της χρόνιας φλεγμονής αποτελεί το βασικό μηχανισμό παθογένειας πολλών ασθενειών, εξαιτίας -μεταξύ άλλων- και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η διατροφή αποτελεί έναν από τους παράγοντες που φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στην πρόληψη εκδήλωσης φλεγμονωδών παθήσεων. Μάλιστα, μελετώντας τους διάφορους διατροφικούς παράγοντες, οι επιστήμονες ανακάλυψαν τις εξαιρετικά ευεργετικές επιδράσεις των φλαβονοειδών. Τα φλαβονοειδή, είναι φυτικές ουσίες που όπως δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες, μεταξύ άλλων εμφανίζουν έντονες αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές δράσεις.(3,4,5)

Το Lunqa, βασίστηκε στις φαρμακολογικές ιδιότητες των φλαβονοειδών Λουτεολίνη, Κουερσετίνη και Απιγενίνη

Τα φυσικά συστατικά του Lunqa, μπορούν να αναστείλουν σημαντικούς προφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως οι κυτοκίνες IL-6, TNF-α, IL-1β που προάγουν τη φλεγμονώδη κατάσταση. Επίσης, μπορούν να αναστείλουν ένζυμα (όπως COX-2, iNOS) και παράγοντες έκφρασης γονιδίων (NF-κΒ, AP-1, NLP3), που συμμετέχουν στη φλεγμονή. Σημαντικές είναι οι δράσεις των φλαβονοειδών του Lunqa και ενάντια στο οξειδωτικό στρες, που σχετίζεται με τις χρόνιες φλεγμονές.(3-8)

Lunqa:  Διαχείριση των Χρόνιων Φλεγμονών με Πολλαπλή Στόχευση

Τα επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν ότι στο περίπλοκο πρόβλημα των χρόνιων φλεγμονών απαιτείται μια ολιστικού τύπου διαχείριση. Μια προσέγγιση δηλαδή που στοχεύει σε ποικίλους -και όχι μεμονωμένους παράγοντες- που συμμετέχουν στη φλεγμονή. Τα φυσικά φλαβονοειδή του Lunqa, απαντούν σε αυτή την ανάγκη, με τις πολύπλευρες αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές τους δράσεις. 

Πηγές

  1. Pahwa R, Goyal A, Bansal P, Jialal I. Chronic Inflammation. 2021 Sep 28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 29630225.
  2. Furman D, Campisi J, Verdin E, Carrera-Bastos P, Targ S, Franceschi C, Ferrucci L, Gilroy DW, Fasano A, Miller GW, Miller AH, Mantovani A, Weyand CM, Barzilai N, Goronzy JJ, Rando TA, Effros RB, Lucia A, Kleinstreuer N, Slavich GM. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nat Med. 2019 Dec;25(12):1822-1832. doi: 10.1038/s41591-019-0675-0. 
  3. Shukla, Rajesh & Pandey, Vikas & Vadnere, Gautam & Lodhi, Santram. (2019). Role of Flavonoids in Management of Inflammatory Disorders. 10.1016/B978-0-12-813820-5.00018-0. 
  4. Lim H, Heo MY, Kim HP. Flavonoids: Broad Spectrum Agents on Chronic Inflammation. Biomol Ther (Seoul). 2019 May 1;27(3):241-253. doi: 10.4062/biomolther.2019.034. 
  5. Ferraz, Camila R et al. Therapeutic Potential of Flavonoids in Pain and Inflammation: Mechanisms of Action, Pre-Clinical and Clinical Data, and Pharmaceutical Development. Molecules (Basel, Switzerland) vol. 25,3 762. 10 Feb. 2020, doi:10.3390/molecules25030762.
  6. Aziz N, Kim MY, Cho JY. Anti-inflammatory effects of luteolin: A review of in vitro, in vivo, and in silico studies. J Ethnopharmacol. 2018 Oct 28;225:342-358. doi: 10.1016/j.jep.2018.05.019.
  7. Li Y, Yao J, Han C, et al. Quercetin, Inflammation and Immunity. Nutrients. 2016;8(3):167. Published 2016 Mar 15. doi:10.3390/nu8030167
  8. Salehi B, Venditti A, Sharifi-Rad M, et al. The Therapeutic Potential of Apigenin. Int J Mol Sci. 2019;20(6):1305. Published 2019 Mar 15. doi:10.3390/ijms20061305